Agencja pracy tymczasowej z Bydgoszczy a Ukraińcy

agencja pracy tymczasowej Bydgoszcz

Pracownicy z Ukrainy coraz lepiej odnajdują się w polskich realiach. W wyniku polskiej emigracji na Zachód, pracownicy ze wschodu znaleźli w naszym kraju niszę, w której odnaleźli dla siebie miejsce. Pracownicy z Ukrainy najczęściej przyjeżdżają do Polski, by pracować tu w zawodach, których nie chcą wykonywać sami Polacy.

Agencja pracy tymczasowej z Bydgoszczy – pomoże?

agencja pracy tymczasowej BydgoszczObecnie pracowników z Ukrainy i innych państw byłego ZSRR jest w Polsce kilkadziesiąt (jeśli nie kilkaset) tysięcy, choć rzeczywista liczba jest zapewne większa ze względu na działalność w szarej strefie. Pracownicy ze wschodu często podejmują pracę w niżej opłacanych zawodach, wymagających mniejszych kwalifikacji i doświadczenia. Co za tym idzie, pracują niejednokrotnie ciężej, dłużej i taniej, niż ich polscy koledzy. Nierówność ta i obawa przed nieuczciwością pracodawców spowodowała, że pracownicy ze wschodu zaczynają się żądać podobnych warunków pracy i organizując się w związki zawodowe. Innym sposobem obrony przed nieuczciwym traktowaniem jest korzystanie z agencja pracy tymczasowej Bydgoszcz. Instytucje te biorą na swoje barki wszystkie formalności związane z legalizacją pobytu na terenie Polski, jak również weryfikację przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania przez nie przepisów prawa pracy.

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników ze Wschodu na co najmniej pół roku z możliwością przedłużenia pobytu, a czas realizacji wszystkich formalności trwa około miesiąca. Dodatkową zaletą przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej jest dla pracowników ze wschodu pomoc w znalezieniu zakwaterowania i postawieniu pierwszych kroków w nowej rzeczywistości.