Etykiety do odzieży

Wedle przytaczanej w „Słowniku Języka Polskiego” definicji pod pojęciem „etykiety” jako oznaczenia rozumie się nalepkę umieszczoną bezpośrednio na towarze bądź jego opakowaniu, zawierającą informację o nazwie i cenie danego produktu. Rodzaje etykiet, co naturalne, mogą być bardzo różne.  Zastosowanie etykiet […]