Rekuperacja- kilka słów o klimatyzacji i wentylacji

rekuperacja

Wśród metod odzyskiwania energii ważne miejsce zajmuje rekuperacja. W przypadku rekuperacji termicznej, stosowanej nierzadko w przemyśle metalurgicznym, omawiany proces przyjmuje formę odzyskiwania energii termicznej gazów wylotowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych urządzeń, zwanych rekuperatorami.

Rekuperacja umożliwia wiele

rekuperacjaOdzyskiwanie energii w pojazdach elektrycznych lub hybrydowych (nie tylko osobowych) nosi nazwę rekuperacji elektrycznej. Rolę prądnicy odgrywa tutaj silnik elektryczny, który umożliwia proces przekształcenia energii kinetycznej w elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia jest oddawana do sieci trakcyjnych ( w przypadku tradycyjnych tramwajów czy lokomotyw) lub jest gromadzona w akumulatorze pojazdów hybrydowych:- nowoczesnych samochodów czy autobusów.
Rekuperacja wiąże się z innymi, skądinąd powszechnie kojarzonymi pojęciami. Zacznijmy od klimatyzacji, potocznie rozumianej jako chłodzenie powietrza, np. w samochodzie. Tak naprawdę wskazany termin ma szersze znaczenie. Klimatyzacja to proces wymiany powietrza mający na celu utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniu. Dzięki temu uzyskuje się żądany zakres temperatur oraz wilgotność powietrza, zapewniające dogodne warunki pracy. W przemyśle elektrycznym klimatyzację wykorzystuje się w celu uzyskania optymalnych warunków dla określonego procesu przemysłowego.
Inną wymianą powietrza jest wentylacja, która w odróżnieniu od klimatyzacji zazwyczaj dotyczy cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Dzięki wentylacji do pokoju czy hali produkcyjnej dostaje się świeże powietrze, w miejsce tego zużytego lub zanieczyszczonego. W przemyśle wykorzystuje się wentylację mechaniczną, czyli sterowaną oraz grawitacyjną, wykorzystującą różnicę ciśnień między przestrzenią wentylacyjną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery.

Jak widać, klimatyzacja i wentylacja są niezbędne w celu stworzenia bezpiecznych i dogodnych warunków pracy. Nowoczesne systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne wykorzystują zjawisko rekuperacji.