Zastosowanie i przetwarzanie poliwęglanu

Najbardziej znanymi produktami poliwęglanowymi są płyty CD, DVD i Blu-ray. Właściwość odporności na ciepło i odporności na uderzenia odgrywa tu decydującą rolę. Również elementy optyczne, takie jak soczewki, soczewki, przyłbice w kaski motocyklowe i gogle są wykonane z poliwęglanu.

Przewaga poliwęglanu nad innymi tworzywami

poliwęglan lityOprócz paneli świetlnych z PVC i paneli dachowych ze szkła akrylowego, płyty poliwęglanowe są idealne do trwałego i trwałego pokrycia dachowego ze względu na ich wysoką jakość. Ze względu na szczególnie wysoką odporność temperaturową pomiędzy 50°C do 120°C, panele świetlne PC mogą wytrzymać ekstremalnie wysokie cykle cieplne bez uszkodzeń. Oprócz odporności na uderzenia, wytrzymałości na złamanie i odporności na zginanie charakteryzuje się wysoką zdolnością samooczyszczania. Poliwęglan lity jest odporny na rozcieńczone kwasy, wiele olejów i tłuszczów, a także na etanol, zasady, węglowodory aromatyczne i chlorowcowane, a także ketony i estry. Jako poliester jest wrażliwy na hydrolizę, długotrwała ekspozycja na gorącą wodę może prowadzić do pęknięć naprężeniowych. PC ma dobre właściwości izolacyjne, musi być chroniony odpowiednimi stabilizatorami przed promieniowaniem UV. Istnieje wiele metod dzięki którym można przetwarzać lity poliwęglan. Są to formowanie wtryskowe, strukturalne formowanie piankowe, formowanie próżniowe oraz wtryskiwanie z rozdmuchem. Dzięki temu materiał ten można otrzymać w różnych formach dostosowanych do potrzeb.

Nowoczesne techniki wytwarzania i przetwarzania materiałów pozwalają na wykorzystanie jednego materiału na wiele różnych sposobów. Zachowując właściwości pierwotne, można nadać im dowolny kształt oraz barwę. Dzięki temu poliwęglanu używa się w różnych dziedzinach, takich jak komputery, akcesoria motocyklowe czy budownictwo.